Humanitarna organizacija

"Budimo ljudi"

Grupa ljudi, entuzijasta, spremnih pružiti ruku pomoći onima kojima ja ta pomoć potrebna, okupljena je sa ciljem da pomogne dječaku Milanu Šariću.
Nadamo se da ćemo svoju misiju uspješno izvršiti i da ćemo Milanu omogućiti što ljepše i veselije djetinjstvo.
Međutim, bez pomoći humanih ljudi koji su podržali ovu akciju ništa ne bismo uspjeli. Zato vam hvala sto ste sa nama i uz nas, a samim tim i uz one kojima je vaša pomoć dobrodošla!
Nastavili smo djelovati i dalje – i od neformalne grupe građana nastala je HO "Budimo ljudi" koja djeluje na teritoriji cijele BiH.

novogodisnje-srce

HO "Budimo ljudi"

Naš tim

 • Hrana

 • Voda

 • Lijekovi

 • Ljubav

 • Novac

Ciljevi udruženja

 1. Prikupljanje i pružanje pomoći onima koji su pogođeni poplavama i drugim prirodnim katastrofama, kao i bolesnima, osobama sa invaliditetom, povrijeđenima, siromašnima i svima onima koji nisu u mogućnosti da prebrode životnu situaciju u koju su dospjeli;
 2. Organizovanje akcija, koncerata, turnira, izložbi, skupljanje donacija putem humanitarnih brojeva telefona, kao i organizovanje svih drugih prigodnih aktivnosti u cilju prikupljanja pomoći i pomaganju ugroženima;
 3. Organizovanje, samostalno ili zajednički sa drugim srodnim organizacijama, predavanja, foruma, savjetovanja, seminara i skupova na teritoriji BiH radi podizanja svijesti o potrebi za kontinuiranom pomoći ugroženima;
 4. Organizovanje, samostalno ili zajednički sa drugim srodnim organizacijama, donatorskih skupova, edukativnih i kulturnih priredbi radi prikupljanja sredstava za realizaciju svojih humanitarnih projekata;
 5. Posredovanje sa organizacijama, institucijama i zdravstveno-rehabilitacionim ustanovama u ime štićenika za kojeg se pomoć skuplja u zemlji i inostranstvu;
 6. Saradnja sa državnim organima i institucijama, sa nadležnim organima lokalne samouprave, vjerskim zajednicama i udruženjima iz BiH i dijaspore;
 7. Saradnja sa drugim humanitarnim organizacijama, nevladinim sektorom, privatnim i javnim fondacijama, kao i sa državnim i privatnim firmama i kompanijama;
 8. Saradnja sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim srodnim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje imaju interes da se bave obrazovanjem, egzistencijom i zaštitom ugroženih i generalno pomoći stanovništvu;
 9. Objavljivanje knjiga, filmskih zapisa, dokumentacijskih galerija, brošura i drugih publikacija iz domena zaštite, očuvanja i razvoja ugroženih pojedinaca, porodica i zajednica;
 10. Podizanje svijesti javnosti i u društvu o potrebi da se pomogne svima čije su zdravlje i egzistencija ugroženi;
 11. Promocija i zagovaranje principa humanosti kao i potrebe da se uvijek i bezrezevno pomaže svima kojima je pomoć potrebna;
 12. Popularizacija volonterskog rada i humanitarnog aktivizma u zajednici.

Pomozimo onima kojima je naša pomoć potrebna.
Budimo ljudi, jer naše malo nekome znači puno!

Potvrda o registraciji

Volontiranjem i pomaganjem u našem radu Vi širite humanost.

Postanite volonter

Grupa ljudi, entuzijasta, spremnih pružiti ruku pomoći onima kojima je ta pomoć potrebna.

Kontakt

Kralja Petra I Karađorđevića 83a
78000 Banja Luka
Bosna i Hercegovina

Donirajte

Račun u KM
UniCredit Bank
3383502257446268

Devizni račun – uplata iz inostranstva EURO
BA393383504857447654
SWIFT: UNCRBA 22
20024860101 EUR

Realization and sponsorship by